Fotogaléria

PostHeaderIconŠtatistika

ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Vysvetlivky:

MŠ - materská škola ŠJ - školská jedáleň

ZŠ - základná škola ŠKD - školský klub detí

ZŠ a MŠ - základná škola s materskou školou CVČ - centrum voľného času

G - gymnázium ŠSZČ – školské stredisko záujmovej činnosti

SpŠ - spojená škola

SdŠ – združená škola DM - domov mládeže

SZŠ - stredná zdravotnícka škola SPV - stredisko praktického vyučovania

SOŠ - stredná odborná škola * - v riadku za stĺpcom školy a školské zariadenia SOU - stredné odborné učilište uvádzame počet vydaných jedál za celý kalen-

ZUŠ - základná umelecká škola dárny rok

CK- cirkevné konzervatórium

Aktuality
    TK KBS