Fotogaléria

PostHeaderIconŠkoly a školské zariadenia

Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Súčasť: Školská jedáleň
Adresa: Ul. Jána Švermu 4, 071 01 Michalovce
Riaditeľ: Mgr. Katarína Čintalová
Telefón a fax: 056/6283438
Email: cirkevnaskolka@gmail.com
Internetové stránky: www.bambulkovo.edupage.org


Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Michala Archanjela Stanča

Súčasti: Školský klub detí, Školská jedáleň
Adresa: Hlavná 137, Stanča, 076 16 Úpor
Riaditeľ: PaedDr. Dana Lacková
Telefón: 056/679 8709
Email: skolastanca@gmail.com
Internetové stránky: nemá


Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda

Súčasť: Školský klub detí
Adresa: Juhoslovanská 2, 040 13 Košice – sídlisko Ťahanovce
Riaditeľ: Mgr. Mária Kokoruďová
Telefón: 0903/982 182
Email: zsmssvgorazd@gmail.com
Internetové stránky: www.zsmssvgorazd.grkatke.sk


Cirkevná spojená škola

Organizačné zložky: Základná škola sv. Rodiny, Školský klub detí
Základná umelecká škola sv. Cecílie
Adresa: Kollárova 17, 078 01 Sečovce
Riaditeľ: Mgr. Marcela Lemešová
Telefón a fax: 056/668 3390, 056/668 4790, ZUŠ 056/668 4284
Email: zs.svatejrodiny@stonline.sk
Internetové stránky: www.zssrsecovce.edu.sk, www.zussvcecilie.sk


Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda

Adresa: Južná trieda 48, 040 22 Košice
Riaditeľ: o. ThLic. Marek Jeník
Telefón: 055/466 3900
Email: sekretariat@kspgs.sk
Internetové stránky: www.kspgs.sk


Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta

Súčasť: školská jedáleň
Adresa: Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov
Riaditeľ: RNDr. Slavomír Partila
Telefón a fax: 056/672 2154, 056/672 6727
Email: skola@czsskomtv.edu.sk
Internetové stránky: www.czsskomtv.edu.sk


Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Adresa: M. R. Štefánika 9, 075 01 Trebišov
Riaditeľ: pov. Ing. Peter Koščo
Telefón a fax: 056/672 5333, 056/672 6074
Email: skola@cgymtv.edu.sk
Internetové stránky: www.cgymtv.edu.sk


Cirkevná základná škola sv. Juraja

Súčasti školy: Školský klub detí, Školská jedáleň
Adresa: Gorkého 55, Trebišov
Riaditeľ: Mgr. Ľudmila Bumberová
Telefón: 056/381 2619
Email: zsgorkehotv@gmail.com
Internetové stránky: www.zsgorkehotv.edu.sk


Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša

Adresa: Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom
Riaditeľ: Mgr. Michal Tóth
Telefón: 056/637 3215
Email: filokalia.c@stonline.sk
Internetové stránky: www.svlukas.sk


Exarchátne centrum voľného času sv. Lukáša

Adresa: Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom
Riaditeľ: Mgr. Michal Tóth
Telefón: 056/637 3215
Email: filokalia.c@stonline.sk
Internetové stránky: www.svlukas.sk


Eparchiálne centrum voľného času sv. Bazila Veľkého

Adresa: Hlavná 146, 076 77 Veľké Slemence
Riaditeľ: PaedDr. Zsolt Szabó
Telefón: 0908 695 008
Email: zsolt.szabo@stonline.sk
Internetové stránky: http://www.cvc-sv-bazil.sk


Eparchiálne centrum voľného času sv. Ondreja

Adresa: Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice
Riaditeľ: poverený PaedDr. Peter Orenič
Telefón: 055/727 1914
E-mail: ondrejcvc@gmail.com
Internetové stránky: nemá

Aktuality
    TK KBS