Fotogaléria

PostHeaderIconNávrh na zloženie členov rady školy

Návrh na zloženie členov rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach

Školská rada s počtom zamestnancov vyšším ako 25 je počet členov rady školy - 11
Pri strednej škole Pri základnej škole

* Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Traja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Štyria zástupcovia zriaďovateľa
* Jeden volení zástupca žiakov školy

* Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Štyria zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Štyria zástupcovia zriaďovateľa

S počtom zamestnancov od 15 do 24 je počet členov rady školy - 9
Pri strednej škole Pri základnej škole

* Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Traja zástupcovia zriaďovateľa
* Jeden volení zástupca žiakov školy

* Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Štyria zástupcovia zriaďovateľa

S počtom zamestnancov od 6 do 14 je počet členov rady školy - 7
Pri strednej škole Pri základnej škole a školskom zariadení

* Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Dvaja zástupcovia zriaďovateľa

* Dvaja volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Dvaja zástupcovia zriaďovateľa

S počtom zamestnancov do 5 je počet členov rady školy - 5
Pri strednej škole Pri základnej škole a školskom zariadení

* Jeden volení zástupcovia pedagóg. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)
* Jeden zástupca zriaďovateľa

* Jeden volený zástupca pedagog. zamestnancov
* Jeden volený zástupca ostatných zamestnancov
* Dvaja zástupcovia rodičov (ktorý nie sú zamest. školy)

Pri spojenej škole ZŠ s MŠ

o 1 za ZŠ
o 1 za MŠ
* Jeden zástupca zriaďovateľa

Upozorňujem na ustanovenia § 25 ods. 12 zákona č. 596/2003 členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupca.

Členom rady školy pri strednej škole je aj zvolený zástupca žiakov príslušnej školy.

Členmi rady školy za zriaďovateľa:

1. riaditeľ školského úradu
2. kňaz na území ktorého sa nachádza škola
3. Róbert Jáger, ThBibLic.,
4. Martin Mati PhLic., riaditeľ centra pre mládež

V Košiciach 09.09.2008

PaedDr. ThLic. Peter Orenič,

riaditeľ školského úradu

Aktuality
    TK KBS