Fotogaléria

PostHeaderIconVitajte na stránkach Eparchiálneho školského úradu

NOVÉ VÝBEROVÉ KONANIA

(02.09.2020)

  • výberové konanie na obsadenie miesta sociálneho pedagóga pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, Cirkevná materská škola sv.Efréma s VJM,
    Hlavná 125, 076 77 Veľké Slemence
  • výberové konanie na obsadenie miesta pedagogického asistenta pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, Cirkevná materská škola sv.Efréma s VJM,
    Hlavná 125, 076 77 Veľké Slemence

čítajte viac ...


O Eparchiálnom školskom úrade

Cirkev pri napĺňaní svojho spásneho poslania používa prostriedky ktoré jej zveril sám Ježiš Kristus , ktoré v rôznych dobách umožňuje dosiahnuť jej nadprirodzený cieľ a podporovať rozvoj ľudskej osobnosti.Traja svätitelia - patróni školstva Gréckokatolíckej eparchie v KošiciachPri napĺňaní svojho poslania zakladá Cirkev vlastné školy, lebo v nich vidí - ak sú naozaj miestom, kde sa tvorí a sprostredkúva špecifické chápanie sveta, človeka a dejín - výborný prostriedok na všestrannú formáciu človeka. Gréckokatolícka eparchia v Košiciach podľa kánona 631 CCEO a v súlade s ustanoveniami zákona č. 394/2004 Z. z. – zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z .z. – o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 597/2003 Z. z. – o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zriaďovateľom základných a stredných škôl a školských zariadení. Od 1.9.2008 nadobudol účinnosť aj zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (nový školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa riadi činnosť na školách na území Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach.

Na výkon správy škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadil vladyka Milan dňa 1.3.2004 Eparchiálny školský úrad.

Aktuality
    TK KBS