AMEN – gréckokatolícka modlitebná knižka pre deti

- liturgická knižka pôvodne vydaná ukrajinskými gréckokatolíkmi v Kanade v roku 1981 a vynovená maďarskými gréckokatolíkmi, preložená do slovenského jazyka a upravená pre potreby našej Cirkvi;
- pre deti od 4 do 8 rokov;

Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde a výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže katechetické úrady gréckokatolíckych eparchií organizovali pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

V tomto školskom roku bola za predmet projektu vybraná blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 v Juskovej Voli, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.


1.miesto - Lujza Betáková, téma-Cesta do chrámu, CMŠ bl.Tarzície Olbrachtova 28,Trenčín, 1.kat.


1.miesto - Katarína Timková, Téma-Pohľad bl.Jozafaty, ZŠ T.J.Moussona Michalovce, 3.kat.