AMEN

AMEN – gréckokatolícka modlitebná knižka pre deti

- liturgická knižka pôvodne vydaná ukrajinskými gréckokatolíkmi v Kanade v roku 1981 a vynovená maďarskými gréckokatolíkmi, preložená do slovenského jazyka a upravená pre potreby našej Cirkvi;
- pre deti od 4 do 8 rokov;
- plnofarebná s množstvom obrázkov a ikon;
- obsahuje: ● obrázkovú sv. liturgiu s jednoduchým vysvetlením
● kresťanské pozdravy na jednotlivé liturgické obdobia
● požehnania
● základné modlitby
● hlavné sviatky s krátkym vysvetlením
● sv. tajomstvá s krátkym vysvetlením