Otvorenie školského roka 2019/2020 - 30. augusta 2019

Slávnostné Otvorenie školského roka 2019/2020, sa uskutoční dňa 30. augusta 2019.

Program:
7:30 - archijerejská svätá liturgia
09:00 - modlitba tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu
09:30 - prednáška na tému: „Ako ľahko riadiť a využiť svoj čas, aby nepretekal pomedzi prsty“ (Mgr. Viliam Krunka,manažér)