Duchovné cvičenia 2020

V šk. roku 2019/2020 duchovné cvičenia v Exercičnom dóme sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove v dňoch 6. – 8. marca 2020. Exercitátorom bude o. Damián Saraka.
Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom návratky, ktorú ste dostali do emailových schránok, do 28.2.2020.