VYHODNOTENIE PROJEKTU Východní svätí pre súčasnosť 2018/2019 a výtvarnej súťaže “Biblia očami detí a mládeže” 2018/2019

Projekt východní svätí
II. kategória (1.-2. roč.ZŠ)
1.miesto Amália Demerová, 1.ročník, Moje kresťanské vzory, ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miesto Denisa Bačová, 2. ročník, sv. Cyril a Metod, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča
3. miesto Nina Lenardová, 2. ročník, sv. Cyril a Metod, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča

III. kategória (3. – 4. roč. ZŠ)
1.miesto Ema Čigášová, 3. ročník, Sv. Gorazd, ZŠ Mierová 1, Strážske
2.miesto Zara Zamboryová, 3. ročník, Sv. Cyril a Metod, ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miesto Evelína Švagerková, 3. ročník, Sv. Cyril a Metod, ZŠ Mierová 1, Strážske
3. miesto Eliška Petriková, 4. ročník, Sv. Cyril, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča

IV. kategória (5. – 6. roč. ZŠ)
1.miesto Katarína Timková, 6. ročník, Sedempočetníci, ZŠ Teodora Jozefa Moussona 4, Michalovce
2.miesto Marína Mirdalová, 5. ročník, Poďme a ohlasujme, ZŠ Teodora Jozefa Moussona 4, Michalovce
3. miesto Dorota Demeterová, 5. ročník, Sv. Gorazd, ZŠ Mierová 1, Strážske

Ema Redajová, 5. ročník, Sv. Gorazd - jeden zo Sedmopočetníkov, CZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Košice
Simona Sirková, 5. ročník, Chrám sv. Sedmopočetníkov v Sofii, CZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Košice
Daniel Géci, 5. ročník, Dávid Maliar 5. ročník, Chrám sv. Sedmopočetníkov Sobrance, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
Henryk Martin Mikula, 5. ročník, Sv. Gorazd, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
Natália Kolodzejová, 5. ročník, Chrám Sedmopočetníkov - Sobrance, CZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Košice
Michal Struk, Sv. Gorazd, žiak sv. Cyrila a Metoda, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
Karmen Krčíková, Sofia Suraničová, 5.ročník, Sv. Cyril a Sv. Metod, CZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Košice
Ema Lechmanová, Sabína Lovašzová, Chrám sv. Sedmopočetníkov Sobrance, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
Aneta Palutková, 5.ročník, Chrám sv. Sedmopočetníkov v Sofii, CZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Košice
Alexandra Sisáková, 5.ročník, Chrám sv. Sedmopočetníkov v Sofii, CZŠ s MŠ sv. Gorazda,
Košice
Miriam Guteková, 6.ročník, Cyril a Metod učia viere a písmu našich predkov, CSŠ Sečovce
Dorota Demeterová, 5. ročník, Šíritelia viery, ZŠ Mierová 1, Strážske

V. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)
1.miesto Hana Hakošová, 7. ročník, Sv.Gorazd - šíriteľ viery, ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miesto Petra Ivanová, 7. ročník, Siedmi svätí - šíritelia viery, ZŠ Mierová 1, Strážske
3. miesto Lea Mária Laškodyová, 7. ročník, Vierozvestci, ZŠ Mierová 1, Strážske

Ema Vallová, 7. ročník, Naum Ochridský, ZŠ Teodora J. Moussona 4, Michalovce
Karin Kunčová, 7. ročník, Kliment Ochridský, ZŠ Teodora J. Moussona 4, Michalovce
Štefan Lemeš, 7.ročník, Bol som v chráme zasvätenom sv. Klimentovi, CSŠ Sečovce

“Biblia očami detí a mládeže” 2018/2019

2. kategória (1.-2.roč. ZŠ)
1.miesto Leo Muller, 1. ročník, “Z potoka budeš piť, krkavce ťa budú živiť.”, ZŠ Mierová 1, Strážske
2.miesto Alex Cuprík, “Nechajte maličkých prísť ku mne”, ZŠ Jovsa
3. miesto Amália Demeterová, 1. ročník, “Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.”, ZŠ Mierová 1, Strážske

Sofia Šimková, 2.A, Kniha Rút, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča
Matúš Dinžík, 2.A, Kniha Rút, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča
Patrícia Malnášiová, 1. ročník, Kniha Rút, CZŠ s MŠ sv. Michala, Archanjela Stanča

3. kategória (3.-4. ročník)
1. miesto Martina Zgaborová, 4. ročník, Šalamúnova múdrosť pomohla rozsúdiť 2 matky bojujúce o dieťa, CSŠ Sečovce
1.miesto Tomáš Savka, 3. ročník, “Hľa hviezda, ktorú videli, išla pred nimi…”, ZŠ Mierová 1, Strážske
2.miesto Zara Zamboryová, 3. ročník, “Pane, našla som priazeň v tvojich očiach…”, ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miesto Evelína Švagerková, 3. ročník, “Dcéra moja, drž sa mojich služobníc!”, ZŠ Mierová 1, Strážske
3. miesto Laura Ciklaminyová, 4. ročník, “Šla teda, prišla na pole a zbierala po žencoch,” ZŠ Jovsa

Miroslav Halgaš, 3.A, Kniha Rút, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča
Sofia Cichá, 3.A, Kniha Rút, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča
Jozef Labanič, 4. ročník, Anjel prináša spiacemu Šalamúnovi dar múdrosti od Pána, CSŠ Sečovce
Klára Paharová, 4. ročník, Kráľovná zo Sáby priniesla dary kráľovi Šalamúnovi pre jeho múdrosť, ktorú dostal od Boha, CSŠ Sečovce
Gabriela Denciová, 3. ročník, Bóz sa prihovoril Rút, ZŠ Jovsa
Nela Cupriková, 3. ročník, Rút zbiera klásky na bózovom poli, ZŠ Jovsa

4.kategória (5.-6.ročník)
1.miesto Miriam Kiriláková, 6. ročník, “Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce”, ZŠ Komenského 12 Sobrance
2. miesto Petra Sekáčová, 5. ročník, Rút zbiera klásky pre svoju svokru, CSŠ Sečovce
3. miesto Miriam Guteková, 6. ročník, Rút zbiera klásky na bózovom poli, CSŠ Sečovce

Noemi Šinanská, 6.C, Príchod do Betlehema, ZŠ M.R. Štefánika Trebišov
Emma Dučová, 5.B, Uzdravenie stotníkovho sluhu,ZŠ M.R. Štefánika Trebišov
Katarína Macková, 5. ročník, Šalamúnovi bola v spánku darovaná múdrosť od Boha, CSŠ Sečovce
Natália Lemešová, 5. ročník, Múdre rozhodnutie Šalamúna - boj o dieťa, CSŠ Sečovce
Dianka Dovcová, 5. ročník, Šalamúnovi vo sne darovaná múdrosť od Boha, CSŠ Sečovce
Natália Chromá, 5. ročník, “Robte pokánie, nech sa splní, čo je spravodlivé…”, ZŠ Mierová 1, Strážske
Ondrej Cehula, 6. ročník, “Môj milovaný syn,...”, ZŠ Mierová 1, Strážske
Dorota Demeterová, 5. ročník, Ustanovenie Eucharistie, ZŠ Mierová 1, Strážske
Šimon Gavula, ...Čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka, ZŠ Jovsa

5.kategória (7.-9. ročník)
1.miesto Barbora Bodnárová,8. ročník, “Ja som vzkriesenie a život…”, ZŠ Pribinova Trebišov
2. miesto Hana Maďarová, 9. ročník, “Ja som vzkriesenie...” ZŠ Pribinova Trebišov
3. miesto Zuzana Majcherová, 9. ročník, “Verte v Pána...” ZŠ Pribinova Trebišov

Adam Balkovič, 8. ročník , Chýr o Šalamúnovej múdrosti prilákal aj kráľovnú zo Sáby, CSŠ Sečovce
Jakub Rinik, 7. ročník, Šalamún rozsúdil spor o dieťa, CSŠ Sečovce
Veronika Macková, 7. ročník, Múdry rozsudok kráľa Šalamúna, CSŠ Sečovce
Peter Ančočik, 8. ročník, Rúz zbiera klásky na bózovom poli, CSŠ Sečovce
Dagmar Hesková, 9. ročník, Oheň a dážď, CSŠ Sečovce
Peter Tomčák, 8.ročník, Na Eliášovu prosbu spadol z neba Pánov oheň, CSŠ Sečovce
Karolína Bazsóová, 8. ročník, “Je to vaša vec” a vydal ho, aby ho ukrižovali…”, ZŠ Mierová 1, Strážske
Monika Demčáková, 9. ročník, “Jeho matka Mária, počala z Ducha Svätého”, ZŠ Mierová 1, Strážske
Ivana Porubiaková, 7. ročník, Ako bol Jonáš 3 dni v bruchu ryby…, ZŠ Mierová 1, Strážske
Dominik Marcinko, 8. ročník, “Slepí vidia, chromí chodia…”, ZŠ Mierová 1, Strážske
Lívia Harakaľová, A z neba zaznel hlas:”Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie.”, ZŠ Jovsa

6. kategória (gymnáziá, SŠ)
1.miesto Samuel Rinik, 2. ročník, Múdry rozsudok kráľa Šalamúna, ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce
2. miesto Jakub Bodnár, 3. ročník, “Porodí syna ...on vyslobodí ľud z hriechov” Mt 1,21, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov
3. miesto Dárius Krestián, 1. ročník, “Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji…” Mt 4,16, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov

Mária Ceľuchová, 4. ročník, “Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo.” Mt 4,16, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov
Veronika Franková, 2. ročník, Šalamúnova múdrosť, prilákala aj kráľovnú zo Sáby, ZUŠ sv. Cecílie, Sečovce