Zverejnenie kníh na Biblickú olympiádu v šk. roku 2019/2020

Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
Starý zákon: Kniha Genezis (1.-24. kapitola), Kniha poroka Jonáša.
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.