Biblická olympiáda 2018/2019

Vybrané knihy Svätého písma
STARÝ ZÁKON:
Kniha Rút
Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Matúša
Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi