Fotografie z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2018 (06)

Trebišovský protopresbyterát