Fotografie z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2018 (05)

Sobranecký protopresbyterát