Fotografie z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2018 (04)

Michalovský protopresbyterát