Fotografie z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2018 (03)

Maďarský protopresbyterát