Fotografie z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2018 (02)

Košický protopresbyterát