Fotografie z Biblickej olympiády a Biblickej súťaže 2018 (01)

Sečovský protopresbyterát