VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ 2015/2016

VEDOMOSTNÉ BIBLICKÉ SÚŤAŽE

Vedomostné biblické súťaže majú v našej cirkvi už dlhú tradíciu a sú obľúbenou aktivitou v rámci školskej i farskej katechézy. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 15. ročník Biblickej olympiády (BO) a 18. ročník Biblickej súťaže (BS). Ponúkame vám výsledky jednotlivých postupových kôl. Predmetom súťaží boli pre BO: 1Sam a Lk a pre BS: A. kategória - biblické témy predmetu NV/N 1. a 2. roč. ZŠ; B. kategória: Lk.

Protopresbyterské kolá:
Uskutočnili sa v jednotlivých protopresbyterátoch eparchie od 7. - 15. 3. 2016. Zúčastnilo sa ich 42 družstiev v rámci Biblickej súťaže a 41 družstiev v rámci Biblickej olympiády.


Eparchiálne kolo BO a BS:
Prebehli v termíne 12. - 13. 4. 2016 v priestoroch eparchiálneho úradu Košickej eparchie. Trojčlenným porotám predsedali ThBibLic. Róbert Jáger, PhD. a SSLic. Milan Diheneščík.

A. kategória BS (1. - 2. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Komenského, Trebišov
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. miesto: ZŠ Komenského 6, Sobrance
4. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
5. miesto. ZŠ Okružná, Michalovce

B. kategória BS (3. - 4. roč. ZŠ):
1. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
2. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. miesto: ZŠ Komenského 12, Sobrance
4. miesto: ZŠ Jovsa
5. miesto: ZŠ Michaľany

1. kategória BO (5. - 9. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Okružná 17, Michalovce
2. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. miesto: ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
4. miesto: Osemročné Gymnázium, Sobrance
4. miesto: ZŠ s MŠ Helcmanovce
5. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

2. kategória BO (G a SOŠ):
1. miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
2. miesto: Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
3. miesto: Gymnázium, Ľ. Štúra, MichalovceMetropolitné kolo BS:
Uskutočnilo sa 2. - 3. mája 2016 v mládežnickom centre Bárka na Juskovej Voli. Samotnej súťaži predchádzal zábavný večer, počas ktorého sa jednotlivé družstvá zoznámili prostredníctvom scénok.
Pobyt i súťaž svojou účasťou i slovom obohatil vladyka Milan Lach, pomocný prešovský biskup.

A. kategória BS (1. - 2. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Okružná
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. miesto: CSŠ sv. Egídia, Bardejov
4. miesto: ZŠ Komenského 8, Trebišov
5. miesto: Súkromná ZŠ, Giraltovce
6. miesto: ZŠ Komenského 6, Sobrance

B. kategória BS (3. - 4. roč. ZŠ):
1. miesto: Farnosť Okružná
2. miesto: ZŠ Jovsa
3. miesto: ZŠ s MŠ Kolonica
4. miesto: CSŠ sv. Rodiny, Sečovce
5. miesto: ZŠ Komenského 12, Sobrance
6. miesto: SCŠ sv. Egídia, Bardejov
7. miesto: Farnosť TrenčínNárodné - celoslovenské kolo BO:
Uskutočnilo sa v dňoch 17. - 19. mája 2016 v penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave. Súčasťou súťažného pobytu bola aj exkurzia, ktorou účastníkov sprevádzal HELic. Martin Mráz a Ing. Michal Boka. Zahŕňala pútnické miesto Klokočov, chrám v Lesnom, časť Zemplínskeho múzea v Michalovciach a baziliku minor v Michalovciach. Samotná súťaž prebiehala pod dohľadom poroty, ktorej predsedal prof. František Trstenský.

I. kategória 18. 5. 2016
1. CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (TN arcidiecéza)
2. ZŠ Nižná brána, Kežmarok (SNV diecéza)
3. ZŠ Michalovce (KE arcidiecéza)
4. CZŠ sv. Jána Vianeyho, Rajec (ZA diecéza)
5. Spojená škola D. Tatarku, Poprad (PO archieparchia)
6. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce (NT diecéza)
7. Spojená škola sv. Františka, Bratislava (BA arcidiecéza)
8. ZŠ Okružná, Michalovce (KE eparchia)
9. ZŠ A. Kmeťa, Levice (BB diecéza)
10. ZŠ s MŠ Poproč (RN diecéza)

II. kategória 19. 5. 2016
1. BGym. Milana Hodžu, Sučany (ZA diecéza)
2. Gym. P. de Coubertina, Piešťany (TN arcidiecéza)
3. Gym. sv. Mikuláša St. Ľubovňa (SNV diecéza)
4. Gym. sv. Cyrila a Metoda, Nitra (NT diecéza)
5. Gym. F. Švantnera, Nová Baňa (BB diecéza)
6. Gym.sv. T. Akvinského, Košice (KE eparchia)
7. Gym. sv. Steinovej, Košice (KE arcidiecéza)
8. Gym. B. Slančíkovej – Timravy, Lučenec (RN diecéza)
9. Gym. L. Novomeského, Senica (BA arcidiecéza)
10. Gym. Konštantínova, Stropkov (PO archieparchia)VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Výtvarná biblická súťaž "Biblia očami detí a mládeže"

Predmetom súťaže boli témy z 1Sam a Lk. Do eparchiálneho kola bolo zaslaných 26 žiackych prác zo 6 škôl eparchie. Eparchiálne kolo prebehlo 7. 4. 2016 v Košiciach pod dohľadom poroty: Mgr. Michaela Benediková, výtvarníčka, Mgr. Tatiana Cmoriaková, metodik DKÚ. Víťazné obrazy eparchiálneho kola nájdete na www.grkatke.sk - aktuality. Výsledky celoslovenského kola nájdete na www.kpkc.sk

Výsledky eparchiálneho kola:

Kategória: 1. (materské školy)
1. „Zvestovanie“ Nela Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice
Kategória: 2. kat. (1. – 2. roč. ZŠ)
1. „Zvestovanie“ Ema Redajová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice
2. „Dávid a Goliáš“ Natália Lemešová, Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. „Narodenie Ježiša“ Ema Vallová, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
1. „Tesná brána“ Aurélia Šimková, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
2. „Podobenstvo o rozsievačovi“ Nina Gimerová, Cirkevná spojená škola, Sečovce, EP KE
3. „Dávid a Goliáš“ Petra Sekáčová, Cirkevná spojená škola, Sečovce
Cena poroty: „Mária a Marta“ Desana Špitzová, ZŠ Helcmanovce
Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
1. „Vzkriesenie naimského mládenca“ Tatiana Rusinková, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
2. „Dobrý a zlý strom“ Timotej Tereba, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice
3. „Podobenstvo o stratenej drachme“ Stela Mikulová, Cirkevná spojená škola, Sečovce, EP Košice
Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
1. „Samuel vo svätostánku“ Samuel Riník, Cirkevná spojená škola, Sečovce
2. „Dávid bojuje s Goliášom“ Patrik Fekete, Cirkevná spojená škola, Sečovce
Kategória: 6. (G, SOŠ)
1. „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu...“ Mária Ceľuchová, CG sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
2. „Krst Pána Ježiša“ Mária Salková, Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
3. „Západ Dávida s Goliášom“ Jozef Labanič, Cirkevná spojená škola, SečovceProjekt "Východní svätí pre súčasnosť"

Témou výchovného projektu bol život a odkaz sv. Jána Krstiteľa. Do projektu v rámci eparchie bolo zaslaných 60 žiackych prác z 8 škôl a 1 farnosti. Eparchiálne kolo prebehlo 7. 4. 2016 v Košiciach pod dohľadom poroty: Mgr. Michaela Benediková a Mgr. Tatiana Cmoriaková.
Metropolitné kolo prebehlo 3.5. 2016 v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli, kde porote predsedal vladyka Milan Lach. Víťazné práce eparchiálneho i metropolitného kola viď na www.grkatke.sk - aktuality.

Výsledky eparchiálneho kola:

Kategória: 1. (materské školy)
1. Názov: Ján Krstiteľ. Autor: Tamara Hlodinková. Škola: CMŠ bl. Biskupa V. Hopku, Michalovce
2. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Petra Onderová. Škola: CMŠ bl. Biskupa V. Hopku, Michalovce
3. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Tomáš Dzuňo. Škola: CMŠ bl. Biskupa V. Hopku, Michalovce
Kategória: 2. (1. – 2. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Petra Sekáčová Škola: CSŠ, Sečovce
2. Názov: Salome tančí a žiada hlavu Jána Krstiteľa Meno: Natália Lemešová Škola: CSŠ, Sečovce
3. Názov: Hlava Jána Krstiteľa pre Salome Meno: Ema Ančočíková Škola: CSŠ, Sečovce
Cena poroty: Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Timea Malá. Škola: IV. ZŠ Komenského 1, Michalovce
Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ vo väzení Meno: Anna Šimajová Škola: CSŠ, Sečovce
2. Názov: Salome si vyžiadala hlavu Jána Krstiteľa Meno: Veronika Macková Škola: CSŠ, Sečovce
3. Názov: Krst vodou z rieky Jordán Meno: Miriam Guteková Škola: CSŠ, Sečovce
Cena poroty: Názov: Ján Krstiteľ Meno: Sonja Fajoel Škola: ZŠ Hroncová 23, Košice
Cena poroty: Názov: Ján krstí ľudí. Meno: Barbora Gladišová. Škola: ZŠ Helcmanovce
Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Adam Balkovič Škola: CSŠ, Sečovce
2. Názov: Sv. Ján – patrón krajčírov Meno: Jakub Figeľ Škola: ZŠ Jenisejská 22, Košice
3 Názov: Krst v Jordáne Meno: Miroslava Tormová Farnosť: Falkušovce
Cena poroty: Sv. Ján sa modlí na púšti. Meno: Nikola Mikitová. Škola: SZŠ Dneperská 1, Košice
Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Monika Jurková Škola: CSŠ, Sečovce
2. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Martin Nigut Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. Názov: Ján Krstiteľ vo väzení Meno: Samuel Riník Škola: CSŠ, Sečovce
Kategória: 6. (SŠ, SOU, Gym.)
1. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Jozef Labanič Škola: CSŠ, Sečovce
2. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Michal Čižmár Škola: CSŠ, Sečovce
Nesúťažne: Báseň s názvom „Svätá cesta Pánovho predchodcu“. Autor: chlapci prímy. Škola: Spojená škola Kollárová, Sečovce.


Výsledky metropolitného kola:


Kategória: 1. (materské školy)
1. Názov: Ján Krstiteľ. Autor: Tamara Hlodinková. Škola: CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce
2. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Petra Onderová. Škola: CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce
3. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Tomáš Dzuňo. Škola: CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce
Kategória: 2. (1. – 2. roč. ZŠ)
1. Názov: Krst Ježiša Meno: Timea Lazorová Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
2. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Petra Sekáčová Škola: CSŠ, Sečovce
3. Názov: Salome tančí a žiada hlavu Jána Krstiteľa Meno: Natália Lemešová Škola: CSŠ, Sečovce
Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ vo väzení Meno: Anna Šimajová Škola: CSŠ, Sečovce
2. Názov: Salome si vyžiadala hlavu Jána Krstiteľa Meno: Veronika Macková Škola: CSŠ, Sečovce
3. Názov: Krst vodou z rieky Jordán Meno: Miriam Guteková Škola: CSŠ, Sečovce
Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
1. Názov: Narodenie Jána Krstiteľa Meno: Rebeka Iľaščiková Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
1. Názov: „Žiadaj hlavu Jána Krstiteľa“ riekla chladnokrvne Herodias dcére Salome Meno: Ráchel Iľaščiková Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
3. Názov: Krst Ježiša Meno: Miriam Jalčaková Škola: CZŠ sv. Juraja, Svidník
Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
1. Názov: Smrť Jána Krstiteľa Meno: Jakub Filičko Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
2. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Martin Filičko Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
3. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Monika Jurková Škola: CSŠ, Sečovce
Kategória: 6. (SŠ, SOU, Gym.)
1. Názov: Prišiel som vydať svedectvo o pravde Meno: Michaela Heržáková Šk: Gy sv. Mikuláša, St. Ľubovňa
2. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Jozef Labanič Škola: CSŠ, Sečovce
3. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Michal Čižmár Škola: CSŠ, Sečovce
Kategória: 7. (špeciálne základné školy)
1. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Kristián Rajz Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
2. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Martina Červeňáková Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
3. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Andrea Červeňáková Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie