KATECHETICKÁ SLUŽBA

„Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon…“
(Gal 6,2)

KATECHETICKÁ SLUŽBA

V rámci pomoci pri vašej službe v školskej i farskej katechéze vám ponúkame internetový časopis "KATECHETICKÁ SLUŽBA".

Jednotlivé vydania obsahujú:

- aktuality a oznamy
- aktuálne témy Cirkvi
- ikona a liturgia v katechéze
- katechéza v dokumentoch Cirkvi
- inšpirácie
- príbehy
- výtvarné aktivity v katechéze
- vypracované katechézy (biblické, k aktuálnym liturgickým obdobiam, modlitbové, k východným svätým, k témam aktuálne vyhlásených rokov Cirkvi, s prvkami východnej duchovnosti...)


Veríme, že bude pre vás obohatením a inšpiráciou.
Svoje pripomienky a návrhy môžete zasielať e-mailom na DKÚ (dkumetodik@grkatke.sk).Prvé číslo 2018


Druhé číslo 2018


Prvé číslo 2016/2017


Prvé číslo 2015/2016


Druhé číslo 2015/2016


Tretie číslo 2015/2016


Štvrté číslo 2015/2016


Prvé číslo 2011/2012


Druhé číslo 2011/2012


Tretie číslo 2011/2012


Štvrté číslo 2011/2012


Prvé číslo 2010/2011


Druhé číslo 2010/2011


Tretie číslo 2010/2011


Štvrté číslo 2010/2011


Prvé číslo 2009/10


Druhé číslo 2009/10


Tretie číslo 2009/10


Štvrté číslo 2009/10


Prvé číslo 2008/09


Druhé číslo 2008/09


Tretie číslo 2008/09


Štvrté číslo 2008/09