Prihlásenie

Kontakt

Gréckokatolícka eparchia Košice
Diecézny katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana
Adresa: Dominikánske námestie 2/A, 043 43 Košice

Riaditeľ: Mgr. Ján Ducár
Email: dkuriaditel@grkatke.sk
Telefón: 055/727 19 27

Metodik: Mgr. Monika Girovská
Email: dkumetodik@grkatke.sk, girovska.monika@grkatke.sk
Telefón: 055/727 19 25