Dňa 27. augusta 2020 v priestoroch eparchiálneho úradu.
Program:
9:00- modlitba tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu
9:30- príhovor vladyku Cyrila Vasiľa SJ
10:30- seminár na liturgickú tému (o.Marcel Gajdoš)

Dňa 3.6.2020 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Biblia očami detí. Súťaž je zameraná na zobrazenie Svätého písma a jeho miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu dieťaťa, či mladého človeka.

Ministerstvo školstva SR sprístupnilo všetky učebnice náboženstva pre učiteľov, rodičov, žiakov na výučbu doma. Učebnice je možné stiahnuť zadarmo z portálu https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase. Ako prihlasovacie meno do portálu je potrebné uviesť: ucebnica@iedu.sk, ako heslo uveďte: ucebnica. Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení.

Termín odovzdania prác na eparchiálne kolo: 30.6.2020

V šk. roku 2019/2020 duchovné cvičenia v Exercičnom dóme sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove v dňoch 6. – 8. marca 2020. Exercitátorom bude o. Damián Saraka.
Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom návratky, ktorú ste dostali do emailových schránok, do 28.2.2020.

Objednávanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva na školský rok 2019/2020

link: www.pracovnyzosit.sk

V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže sa umiestnili títo žiaci:
3. miesto v 4. kategórii- Petra Sekáčová, CSŠ sv.Rodiny Sečovce
2. miesto v 6. kategórii- Jakub Bodnár,Cirkevné gymnázium sv.Jána Krstiteľa,Trebišov.
Výhercom gratulujeme!
Kompletné výsledky: http://www.kpkc.sk/sites/default/files/vyhodnotenie_biblia_ocami_deti_a_...

Umiestnenie v rámci Biblickej súťaže
A kategória
1. miesto CSŠ Bardejov
2. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné
3. miesto CZŠ s MŠ svätého Gorazda Košice
4. miesto ZŠ Kúpeľná Prešov
5. miesto CSŠ Kollárová Sečovce
6. miesto ZŠ Komenského Trebišov

B kategória
1. miesto ZŠ Milpoš
2. miesto Gréckokatolícka farnosť bl.P.P. Gojdiča Stará Ľubovňa