V šk. roku 2019/2020 duchovné cvičenia v Exercičnom dóme sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove v dňoch 6. – 8. marca 2020. Exercitátorom bude o. Damián Saraka.
Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom návratky, ktorú ste dostali do emailových schránok, do 28.2.2020.

Objednávanie pracovných zošitov katolíckeho náboženstva na školský rok 2019/2020

link: www.pracovnyzosit.sk

V celoslovenskom kole výtvarnej súťaže sa umiestnili títo žiaci:
3. miesto v 4. kategórii- Petra Sekáčová, CSŠ sv.Rodiny Sečovce
2. miesto v 6. kategórii- Jakub Bodnár,Cirkevné gymnázium sv.Jána Krstiteľa,Trebišov.
Výhercom gratulujeme!
Kompletné výsledky: http://www.kpkc.sk/sites/default/files/vyhodnotenie_biblia_ocami_deti_a_...

Umiestnenie v rámci Biblickej súťaže
A kategória
1. miesto CSŠ Bardejov
2. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné
3. miesto CZŠ s MŠ svätého Gorazda Košice
4. miesto ZŠ Kúpeľná Prešov
5. miesto CSŠ Kollárová Sečovce
6. miesto ZŠ Komenského Trebišov

B kategória
1. miesto ZŠ Milpoš
2. miesto Gréckokatolícka farnosť bl.P.P. Gojdiča Stará Ľubovňa

Výherné práce:
II.kategória- 2. miesto Amália Demerová, 1.ročník, Moje kresťanské vzory, ZŠ Mierová 1, Strážske
IV. kategória - 2. miesto Marína Mirdalová, 5. ročník, Poďme a ohlasujme, ZŠ Teodora Jozefa Moussona 4, Michalovce
IV. kategória - 3. miesto Katarína Timková, 6. ročník, Sedempočetníci, ZŠ Teodora Jozefa Moussona 4, Michalovce

Najlepší žiaci a študenti protopresbyterátnych kôl Biblickej olympiády a Biblickej súťaže si 9. a 10. apríla zmerali sily vo vedomostiach z vybraných kníh Svätého Písma. Súťaž počas oboch dní otvoril košický eparcha Milan Chautur CSsR modlitbou a prihovoril sa k súťažiacim. V prvý deň súperili tímy v dvoch kategóriách Biblickej súťaže - A kategória - 1. a 2. ročník a B kategória - 3. a 4.

Projekt východní svätí
II. kategória (1.-2. roč.ZŠ)
1.miesto Amália Demerová, 1.ročník, Moje kresťanské vzory, ZŠ Mierová 1, Strážske
2. miesto Denisa Bačová, 2. ročník, sv. Cyril a Metod, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča
3. miesto Nina Lenardová, 2. ročník, sv. Cyril a Metod, CZŠ s MŠ sv. Michala Archanjela Stanča

III. kategória (3. – 4. roč. ZŠ)

Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
Starý zákon: Kniha Genezis (1.-24. kapitola), Kniha poroka Jonáša.
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.

Vybrané knihy Svätého písma
STARÝ ZÁKON:
Kniha Rút
Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Matúša
Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi