Metodický seminár pre učiteľov náboženstva s témou:
“Východná identita gréckokatolíka - nosné piliere” (ThLic. Marcel Gajdoš).
Seminár sa uskutoční na našom eparchiálnom úrade dňa 26.2.2019 o 9:00.

Odborná komisia Biblickej olympiády na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
Starý zákon: Kniha Genezis (1.-24. kapitola), Kniha poroka Jonáša.
Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.

Vybrané knihy Svätého písma
STARÝ ZÁKON:
Kniha Rút
Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Matúša
Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

AMEN – gréckokatolícka modlitebná knižka pre deti

- liturgická knižka pôvodne vydaná ukrajinskými gréckokatolíkmi v Kanade v roku 1981 a vynovená maďarskými gréckokatolíkmi, preložená do slovenského jazyka a upravená pre potreby našej Cirkvi;
- pre deti od 4 do 8 rokov;

Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.