Duchovné cvičenia sa uskutočnia 14.-17. februára 2019 v kláštore bratov redemptoristov v Michalovciach.
Exercitátor: o. Metod Lukačik, CSsR.
Nahlasovanie prostredníctvom e-mailu na DKÚ.
Cena: 45 eur.

Vybrané knihy Svätého písma
STARÝ ZÁKON:
Kniha Rút
Prvá kniha kráľov
NOVÝ ZÁKON:
Evanjelium podľa Matúša
Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

Pracovné zošity si budete môcť v prvom kole objednať len do 30. 6. 2018, naraz budú zasielané najneskôr prvý septembrový týždeň. Druhé kolo objednávok bude spustené až 27. 8. 2018. Ak chcete mať pracovné zošity od začiatku školského roka, neodkladajte si ich objednanie na poslednú chvíľu.

AMEN – gréckokatolícka modlitebná knižka pre deti

- liturgická knižka pôvodne vydaná ukrajinskými gréckokatolíkmi v Kanade v roku 1981 a vynovená maďarskými gréckokatolíkmi, preložená do slovenského jazyka a upravená pre potreby našej Cirkvi;
- pre deti od 4 do 8 rokov;

Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.