Farnosť Veľké Slemence

(Protopresbyterát Maďarský)


Kontakt
Adresa: Hlavná 60, 076 77 Veľké Slemence
Telefón: 056/6380168, 0908 695 008,
E-mail: velkeslemence@grkatke.sk
Web: www.cvc-sv-bazil.sk


Duchovná správa
PaedDr.Zsolt Szabó, Farár


Pravidelné bohoslužby
Po: 17.00
Ut: 17.00
St: 7.30
Št: 17.00
Pi: 17.00
So: 7.30
Ne: 9.30, 11.00


Farské oznamy
- Vo farskom chráme sú bohoslužby v maďarskom jazyku.

- Termíny bohoslužieb niekedy môžu byť zmenené z pastoračných dôvodov.

-