Farnosť Košice - Západ

(Protopresbyterát Košice)


Kontakt
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ, Toryská 1/D, 040 11 Košice
Telefón: 055/ 6421 712
E-mail: ke.zapad@grkatke.sk
Web: kezapad.grkatke.sk


Duchovná správa
o. JUDr. JCLic. Mgr. Jozef Miňo, farár, košický protopresbyter
o. Mag. Theol. Lukáš Mitro, kaplán
o. Mgr. Pavol Imrich, pomocný duchovný


Pravidelné bohoslužby
Po: Sv. liturgie: 6.45; 17.00
Ut: Sv. liturgie: 6.45; 17.00
St: Sv. liturgie: 6.45; 17.00
Št: Sv. liturgie: 6.45; 17.00
Pi: Sv. liturgie: 6.45; 17.00
So: Sv. liturgia: 7.00
Ne: 8.00; 10.00; 17.30


Farské oznamy
- Aktuálny liturgický program je webovej stránke farnosti www.kezapad.grkatke.sk

- Farská kancelária: Utorok: 9.30-11.30; 15.00-16.00 (o. Jozef Miňo) Streda: 9.30-11.30; 15.00-16.00 (o. Lukáš Mitro) Štvrtok: 9.30-11.30; 15.00-16.00 (o. Lukáš Mitro) Krstné náuky sú každý štvrtok o 18.00. Príprava snúbencov je každú stredu o 18.00.

- Príprava detí na 1. sv. prijímanie prebieha v nedele po liturgii o 10.00 hod; začíname vždy druhú októbrovú nedeľu. Každý štvrtok od 15.00 je adorácia pred Najsv. Eucharistiou. Utorky o 18.00 je biblická škola. Štvrtky o 8.30 sú modlitby matiek.