Farnosť Košice - Ťahanovce

(Protopresbyterát Košice)


Kontakt
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Ťahanovce, Budapeštianska 48, 040 13 Košice
Telefón: 0911 711 295, 0904 738 712
E-mail: ke.tahanovce@grkatke.sk
Web: www.tahanovce.grkatke.sk


Duchovná správa
Mgr. Martin Mikula, farár
Mgr. Ján Fedorišin, kaplán


Pravidelné bohoslužby
Po: 18.00
Ut: 18.00
St: 18.00
Št: 9.00 (počas škol. roka); 18.00
Pi: 9.00 (v prvý piatok); 18.00
So: 8.00
Ne: 7.45 (Ut.); 9.00; 10.30; 19.00


Farské oznamy
- Aktuálny liturgický program je na webovej stránke farnosti.

- V našej farnosti prežívame Rok Božieho slova.

-