Farnosť Zemplínske Hradište

(Protopresbyterát Trebišov)


Kontakt
Adresa: Obchodná 228, 076 01 Zemplínske Hradište, okres Trebišov
Telefón:
E-mail: zemplinskehradiste@grkatke.sk
Web: www.facebook.com/farnost.zemplinskehradiste


Duchovná správa
o. PhDr. PaedDr. Tomáš Haburaj, PhD.,


Pravidelné bohoslužby
Po: 18:00 Hradište, 17:00 Kožuchov
Ut: 08:30 Hradište
St: 18:00 Hradište
Št: 11:00 CZŠ sv. Juraja Trebišov
Pi: 18:00 Hradište, 17:00 Kožuchov
So: 08:00 Hradište
Ne: 10:30 Hradište, 9:00 Kožuchov


Farské oznamy
- Spoveď pred každou sv. liturgiou na požiadanie, pred prvým piatkom pol hodiny pred každou liturgiou

- Stretnutia Bratstva Kristovho Srdca vždy na prvý piatok pri sv. liturgii

- Modlitby matiek každú druhú nedeľu po nedeľnej bohoslužbe