Farnosť Veľaty

(Protopresbyterát Trebišov)


Kontakt
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľaty, Poštová 89/12, 076 15 Veľaty
Telefón: 056/6700591, mobil: 0904/604549
E-mail: velaty@grkatke.sk
Web: www.facebook.com/GreckokatolickafarnostVelaty/


Duchovná správa
o. PaedDr. ThLic. Ivan Molčányi, farár


Pravidelné bohoslužby
Po: 17,00 VE
Ut: 8,00 LU; 9,30 VE; 11,00 HR
St: 8,00 VE
Št: 18,00 HR
Pi: 18,00 VE
So: 8,00 VE
Ne: 8,00 HR; 9,30 VE; 11,00 LU


Farské oznamy
- Verejné bohoslužby sú povolené pre všetkých bez obmedzení.


- Uvedený program bohoslužieb platí v týždni: 4.-10.7.2022.
- sv. liturgie v nedeľu 12.6.2022: 7,45 LU; 9,30 VE; 11,00 HR

- Skratky: VE - Veľaty; HR - Hrčeľ; LU - Luhyňa