Farnosť Veľaty

(Protopresbyterát Trebišov)


Kontakt
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľaty, Poštová 89/12, 076 15 Veľaty
Telefón: 056/6700591, mobil: 0904/604549
E-mail: velaty@grkatke.sk
Web: www.facebook.com/GreckokatolickafarnostVelaty/


Duchovná správa
o. PaedDr. ThLic. Ivan Molčányi, farár


Pravidelné bohoslužby
Po: 15,30 LU; 16,45 HR; 18,00 VE
Ut: 8,00 VE
St: 17,00 VE
Št: 16,00 HR
Pi: 17,00 VE+zbor (16,30 - 1.sv.)
So: 9,00 VE
Ne: 8,00 LU; 9,30 VE; 11,00 HR


Farské oznamy
- Verejné bohoslužby sú povolené pre všetkých a bez obmedzení.


- Uvedený program bohoslužieb platí v týždni: 21.-27.11.2022.
- V pondelok po každej sv. liturgii bude Požehnanie detí a myrovanie

- Skratky: VE - Veľaty; HR - Hrčeľ; LU - Luhyňa