Farnosť Veľaty

(Protopresbyterát Trebišov)


Kontakt
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľaty, Poštová 89/12, 076 15 Veľaty
Telefón: 056/6700591, mobil: 0904/604549
E-mail: velaty@grkatke.sk
Web: www.facebook.com/GreckokatolickafarnostVelaty/


Duchovná správa
o. PaedDr. ThLic. Ivan Molčányi, farár


Pravidelné bohoslužby
Po: 17,30 VE
Ut: 17,30 HR (FB)
St: 16,00 LU; 17,30 VE
Št: 17,30 HR
Pi: 16,00 HR; 17,30 VE (FB)
So: 17,30 VE
Ne: 9,30 VE (FB); 11,00 HR


Farské oznamy
- Sväté liturgie sú už verejne dostupné. Obmedzený je počet miest (VE - 15; HR - 16; LU - 8). Ak je pri ozname značka (FB), znamená to, že túto sv. liturgiu vysielame cez livestream na Facebookovej stránke Gréckokatolícka farnosť Veľaty: https://www.facebook.com/GreckokatolickafarnostVelaty/
Uvedený program bohoslužieb platí v týždni: 19.-26.4.2021


- sv. liturgie v nedeľu 27.12.2020: 8,00 LU; 9,30 VE; 11,00 HR


- Skratky: VE - Veľaty; HR - Hrčeľ; LU - Luhyňa