Farnosť Košice - Staré Mesto

(Protopresbyterát Košice)


Kontakt
Adresa: Moyzesova 40, 040 01 Košice
Telefón: 055/ 622 59 37
E-mail: ke.staremesto@grkatke.sk
Web: kestaremesto.grkatke.sk


Duchovná správa
o. ThLic. Pavol Bardzák, farár, 0911 711 297
o. ThLic. Jaroslav Girovský, výpomocný duchovný
jerm. Kassián Drozd, kaplán
o. Tomáš Miňo, kaplán
o. Vojtech Boháč ml., výpomocný duchovný


Pravidelné bohoslužby
Po: Pozri na farskej stránke!
Ut:
St:
Št:
Pi:
So:
Ne:


Farské oznamy
- Farské oznamy sú k dispozícii na ke.staremesto.sk

- FARSKÁ KANCELÁRIA
Pondelok: 14,00 - 16,00 h.
Utorok: 10,00 - 12,00 h. *** 14,00 - 16,00 h.
Streda: 10,00 - 12,00 h. *** 14,00 - 18,00 h.
Štvrtok: 10,00 - 12,00 h. *** 14,00 - 16,00 h.
Piatok: 10,00 - 12,00 h.
V naliehavom prípade sme Vám k dispozícii vždy!

- BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM
PONDELOK:
6,30 sv. liturgia (CS)
7,30 sv. liturgia
17,00 sv. liturgia

UTOROK:
6,30 sv. liturgia (CS)
7,30 sv. liturgia
17,00 sv. liturgia (CS)

STREDA:
6,30 sv. liturgia (CS)
8,30 sv. liturgia
17,00 sv. liturgia

ŠTVRTOK:
6,30 sv. liturgia (CS)
8,30 sv. liturgia
17,00 sv. liturgia

PIATOK:
6,30 sv. liturgia (CS)
8,30 sv. liturgia
17,00 sv. liturgia

SOBOTA:
6,30 sv. liturgia (CS)
7,30 sv. liturgia
17,00 veľká večiereň
18,00 sv. liturgia

NEDEĽA:
6,30 utiereň
7,30 sv. liturgia
9,00 sv. liturgia (CS)
10,30 sv. liturgia zameraná na deti
12,00 sv. liturgia (MaĎ)
17,00 večiereň
18,00 sv. liturgia

Vysvetlivky:
CS - bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
MaĎ - bohoslužba je maďarskom jazyku
Ak nie je označené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.