Farnosť Bežovce

(Protopresbyterát Sobrance)


Kontakt
Adresa: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Nanebovstúpenia Pána, Bežovce 84, 072 53
Telefón: 056/659 0036, 0905 885 789, 0911 812 216
E-mail: bezovce@grkatke.sk
Web:


Duchovná správa
1997-2004 Vlastimil Bajužik, ThDr., PhD., farár
2004-2008 Mgr. Patrik Jurko, administrátor farnosti
2008-2011 Mgr. Jozef Havrila, farár
2011-2017 Mgr. Michal Stuľak, administrátor farnosti
2017-??? Mgr. Jozef Kornecký, farár


Pravidelné bohoslužby
Po: 20.11.2017 B- 8:00, Z- 16:00
Ut: 21.11.2017 B- 17:30, Z-16:00
St: 22.11.2017 B- 8:00, Z- 9:30
Št: 23.11.2017 Bežovce 16:00
Pi: 24.11.2017 Bežovce 16:00
So: Účasť na duchovnej akcii
Ne: 26.11.2017 B- 9:00, Z-10:30


Farské oznamy
- 21.11.2017 t.j. utorok slávime odporúčaný sviatok Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu, po svätej liturgii bude Požehnanie detí a myrovanie

- 24.11.2017 t.j. piatok nám pripadá Zdržanlivosť od mäsa, večer o 17:30 stretnutie detí na fare-príprava na prvú svätú spoveď a sväté prijímanie

- Poznámky: B-farnosť Bežovce, Z-filiálna obec Záhor