Farnosť Sečovce

(Protopresbyterát Sečovce)


Kontakt
Adresa: námestie sv. Cyrila a Metoda 73, Sečovce 078 01
Telefón: 0911711280; 0911912277
E-mail: secovce@grkatke.sk
Web: secovce.fara.sk


Duchovná správa
ThLic. Miroslav Pohár, 0911 711 280, protopresbyter, farár
Mgr. Ján Horňák; 0911 912 277, kaplán
Mgr. Teodor Šángrik, 0911 711 270, výpomocný duchovný
Mgr. Michal Fedorčák, 0902 159 152, duchovný na odpočinku
Mgr. Juraj Lukáč 0903 982 450, pastorácia rómov - Habeš


Pravidelné bohoslužby
Po: 7,00; 18,00 hod.
Ut: 7,00; 18,00 hod.
St: 7,00 18,00 hod.
Št: 7,00; 18,00 hod.
Pi: 7,00 18,00 hod.
So: 7,00; hod.
Ne: 8,00; 10,00; 18,00


Farské oznamy
- FARSKÝ PLES RODÍN - 9.2.2019 Srdečne všetkých pozývam aj v tomto roku na farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 10 februára so začiatkom o 14,00 hod v reštaurácií v bývalom obchodnom centre Dargov. Okrem dobrej zábavy Vás všetkých (mladých a aj starších) čaká dobrý program a samozrejme aj dobré jedlo. Teším sa na stretnutie s Vami. V pondelok po rannej svätej liturgii máme biblické stretnutie V utorok po večernej sv. liturgii sú modlitby matiek. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sú modlitby otcov V piatok po večernej svätej liturgii pozývame na stretnutie pri Božom slove

- V stredu po večernej svätej liturgii je stretnutie detí pripravujúcich sa na prijatie sviatosti pokánia a eucharistie Každú nedeľu večer o 19,00 hod. je stretnutie mladých nad Božím slovom

- Stretnutie detského spevokolu je každý piatok o 14,30 na fare. Stretnutie mládežníckeho zboru je každí štvrtok o 16,30 na fare Stretko mladých je každú sobotu o 14,00 na fare. Nedeľu je športové odpoludnie( florbal), ktoré začína o 14,30 hod. v telocvični na ZŠ Obchodná