Farnosť Stanča

(Protopresbyterát Trebišov)


Sociologické údaje:

Počet veriacich:

Filiálky:

Základná charakteristika: