Farnosť Novosad

(Protopresbyterát Trebišov)


Sociologické údaje:

Počet veriacich: 999

Filiálky: Zemplínske Jastrabie, Sirník, Hraň, Kysta

Základná charakteristika: