Farnosť Čeľovce

(Protopresbyterát Trebišov)


Sociologické údaje:

Počet veriacich: 398 (1789)

Filiálky: Egreš, Plechotice

Základná charakteristika:
Gréckokatolícka farnosť Čeľovce sa nachádza na území Dolného Zemplína a patrí do trebišovského protopresbyterátu. Patria k nej dve filiálky: Egreš a Plechotice. Spolu ma 398 gréckokatolíkov. Vo farnosti sú tri chrámy z toho dva v Čeľovciach. Farský chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky a filiálny chrám Premenia Pána a Nanebovstupia Pána v Egreši. Farské spoločenstvo je viacgeneračné, tvoria ho mladé rodiny ale aj starší ľudia na odpočinku. Pôsobí tu od roku 2008 gréckokatolícky mládežnícky zbor,ktorý pôsobi na farských a obecných aktivitách, ako sú odpustové slávnosti, úcta k starším, deň matiek a vianočné posolstvo. Taktiež sa zbor zúčastňuje akcii aj mimo farnosti a obce. Vo farnosti sa uskutočňujú stretnutia mladých a je tu aj veľmi pekné ekumenické spolužitie s inými cirkvami, čoho dôkazom sú pravidelné ekumenické bohoslužby.