Farnosť Choňkovce

(Protopresbyterát Sobrance)


Sociologické údaje:

Počet veriacich: 862

Filiálky: Koňuš, Priekopa, Tibava a Vojnatina

Základná charakteristika: