Farnosť Trnava pri Laborci

(Protopresbyterát Michalovce)


Sociologické údaje:

Počet veriacich: Trnava p.L. 275

Filiálky: Vinné

Základná charakteristika: