Farnosť Kráľovce

(Protopresbyterát Košice)


Sociologické údaje:

Počet veriacich:

Filiálky: Budimír, Ploské, Ploské - časť Ortáše, Vtáčkovce

Základná charakteristika:
Farnosť Kráľovce sa nachádaz v severovýchodnej časti okresu Košice - okolie. Rozprestiera sa v údolí rieky Torysy, medzi krajskými mestami Košice a Prešov, na hranici Abova a Šariša na úpätí Slanských vrchov. Je to posledná farnosť Košickej eparchie, za ktorou začína územie Prešovskej archieparchie. Susedí z juhu s farnosťou Rozhanovce, na západe s farnosťou Košice - Ťahanovce, na severovýchode s farnosťou Varhaňovce.