Farnosť Novosad

(Protopresbyterát Trebišov)


História farnosti:

Kňazi pôsobiaci vo farnosti NOVOSAD : Danilovič Vasiľ 1701 Bukovský Ján 1783-1806 (23)rokov pôsobil vo farnosti Gulovič Michal 1806-1824 (18) Gulovič Jozef 1824-1850 (26) Damjanovič Anton 1850-1852 (2) Alexovits Michal 1852-1868 (16) Valkovský Alexander 1868-1873 (5) Varga Ján 1873-1894 (21)pochovaný v Novosade – zomrel násilnou smrťou Azary Anton 1894-1904 (10)pochovaný v Novosade- za jeho pôsobenia bol veľký požiar, obnova Ikonostasu Mitro Juraj 1904-1922 (18)- došiel do farnosti ako 60-ročný- dokončil opravu chrámu a dal urobiť lavice, ktoré slúžili do roku 1975, zomrel cestou, keď bol zaopatrovať chorého, pochovaný je v Novosade Krafčík Ján 1922-1950 (28) za jeho pôsobenia boli zavedené prvé piatky a pobožnosť k Božskému Srdcu, bola vymaľovaný chrám, bol postavený chrám v Sirníku, chrám v Zemplínskom Jastrabí , ktorý bol posvätený v roku 1928, oprava a dobudovanie fary, po likvidácii Cirkvi žil v Čechách- pochovaný bol v Bardejove, pozostatky boli neskoršie prevezené do Novosadu. Ján Szabo do 1961, potom Ján Sivák do 1968 Fazekáš Ján 1968-1972 (4)bola vybudovaná sakristia Berč Andrej 1972-1974- (2)nový rozvod elektriny ,bol zrekonštruovaný interiér, boli kúpené jasličky s figúrkami, zomrel po ťažkej chorobe v roku 1974 Simko Štefan 1975-1984 (9)– nové lavice do chrámu, bol zakúpený veľký kryštálový luster,bol vymaľovaný chrám v Zemplínskom Jastrabí, vymaľovaný chrám v Sirníku, Bočný obraz P. Márie bol vymaľovaný, obnovený bol Bohostánok, nový žertveník v Novosade, za jeho pôsobenia mal primície v Zem. Jastrabí preosv. Vladyka Milan Chautur, pozlátený hlavný oltár, bol zakúpený stredný zvon Onderko Michal 1984-1991 -(7)za jeho účinkovania bola urobená veľká generálna oprava fary, bielenie chrámu, výmena okien v chráme, postavený bol garáž, postavená nová Cerkev v Kyste, Tomáš Milan 1991-2012(21)za jeho pôsobenia bola v rokoch 2004-2008 postavená nová farská budova