Farnosť Choňkovce

(Protopresbyterát Sobrance)


História farnosti:

Choňkovce - písomná správa je z roku 1409 - názov obce je odvodený od osobného mena Choňko, prvého dedičného richtára - žilo v nej prevažne valašské obyvateľstvo - v 16. storočí sú to už roľníci a nie valasi - boli vo vlastníctve šľachticov z Michaloviec a Tibavy ako majetková súčasť panstva Tibava od 13. storočia - počet obyvateľov podľa sčítania v roku 2001 bolo 617, terajší stav podľa sčítania v roku 2011 je 577, z toho je 260 gréckokatolíkov, 245 rímskokatolíkov a 55 pravoslavných. Kňazi pôsobiaci v tejto farnosti na základe dochovaných matrík z roku 1903 - 1903 – november 1921 Ján Andrejco - december 1921 – november 1938 Irenej Michal Kontratovič - november 1938 – marec 1946 Ivan Flenko - marec 1946 – január 1947 zastupoval farnosť Zoltán Ladislav Ujheli - január 1947 – 1951 Michal Horňák - 1951 – 1968 obdobie zrušenia gréckokatolíckej cirkvi - júl 1968 – jún 1982 Michal Horňák - jún 1982 – júl 1990 Valentín Tkáč - august 1990 – júl 1998 Juraj Kačala - august 1998 – júl 2003 Marek Iľko - august 2003 - Jozef Fabišík Pramene - Zachovalé matriky pokrstených nachádzajúce sa na farskom úrade od roku 1903 - Kultúrne pamiatky Zemplína, okres Michalovce a Sobrance, autorka PhDr. Viera Čurmová