Farnosť Čeľovce

(Protopresbyterát Trebišov)


Farský chrám:

Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1220.V zápisoch z rokoch 1733 a 1734 je spomínaný už existujúci gréckokatolícky drevený chrám, fara a farár. Ďalší zápis z roku 1749 uvádza, že tento chrám mal aj drevenú vežu s troma malými zvonami. Farárom bol Ján Kurovský. Zrejme už murovaný chrám v Čeľovciach dokončili v roku 1789. V roku 1824 bol chrám zničený a v roku 1837 znova postavený. Chrám i fara postupne dožívali, preto v roku 1933 bola cerkev zatvorená a neskôr zbúraná. Dňa 22. 9. 1934 navštívil obec J.E. Alexander Stojka, mukačevský biskup a posvätil základný kameň pre nový gréckokatolícky chrám. Dňa 21.9. 1935 bol nový chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky na nižnom konci vysvätený. Časť gréckokatolíckych veriacich z horného konca Čeľoviec, z Plechotíc a Egreša s výstavbou chrámu na nižnom konci nesúhlasila a napriek všeobecnému odporu rozhodli sa vybudovať druhý chrám na hornom konci Čeľoviec. Začiatkom zimy v roku 1935 bol i tento chrám dobudovaný. Vysvätený bol ale až 24. 9. 1939 a od toho času oba chrámy sú spoločné a slúžia všetkým gréckokatolíckym veriacim. Je zasvätený Premeneniu Pána. 3. 10. 1948 zavítal do Čeľoviec vladyka Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup a posvätil obnovený farský chrám, ktorý bol frontom poškodený ešte v decembri 1944. Po známych udalostiach v roku 1950, bol miestny kňaz vysťahovaný a fara začala chátrať, preto v roku 1968 veriaci vybudovali novú faru (terajšia farská budova). V júni a v júli 1983 boli obidva chrámy svojpomocne opravené. Od roku 1971 až do roku 1997 farnosť Čeľovce patrila pod farnosť Nižný Žipov. Od rolu 1997 farnosť Čeľovce má svojho kňaza. V roku 2002 bol vo farskom chráme postavený ikonostas a v rokoch 2010 až 2013, prešli obidva chrámy a aj farská budova generálnymi opravami interiérov a exteriérov. Boli vysvätené vladykom Milanom, košickým eparchom.