Farnosť Choňkovce

(Protopresbyterát Sobrance)


Farský chrám:

Gréckokatolícky chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičky Panny Márie - stavebný štýl : klasicizmus - veža: neobaroková z druhej polovice 19. stor. - dnešný tvar nadobudol v roku 1890 pristavaním polkruhovej svätyne s neobarokovou vežou - prvé písomné zmienky o chráme pochádzajú z 15. storočia: vyhorené drevené cerkvi - 1899: chrám bol posvätený - 1969: chrám bol znovu vymaľovaný - od 2003: postupná rekonštrukcia chrámu (plyn, voda, nové okná, maľovanie strechy, veže, oprava hromozvodu, nová dlažba v svätyni a nový oltár, reštaurovanie baldachýnu a zaprestolnej ikony Pokrovu Presv. Bohorodičky) - Zvony: malý zvon z roku 1879 liaty Ladislavom Ferencom - veľký zvon z roku 1924 liaty bratmi Bucherovcami z Košíc -pôvodný veľký zvon bol skonfiškovaný v prvej svetovej vojne pre potreby armády. Pamiatky - ikonostas a baldachýn: polychrómovaná drevorezba z polovice 19. storočia - súbor dvanástich prazdnikov: dvanásť barokových ikon maľovaných temperou na drevo z 18. storočia sú z pôvodného ikonostasu - zaprestolná ikona Pokrovu Matky Božej: neskorobaroková ikona z poslednej tretiny 18. storočia od neznámeho autora. - navikula: z mosadzného plechu, pochádza zo 17. storočia, nádoba na tymián.